Сложно е, когато не достигат думи, за да изразим радостта си от това, че ни се доверихте и ни направихте част от вашата прекрасна приказка … Викайте, смейте се на този ден и запазете радостта от брака дълго в сърцата си, обичайте се искрено и знайте сами за себе си колко е ценен животът ви от тук нататък. Вървете заедно към целите си, стремете се да сте забавни като малки деца и си споделяйте радост и тъга. Обичайте се силно и се грижете един за друг! Искрено ви благодарим, за нас беше удоволствие!