БЪЛГАРСКИ ENGLISH
Начало Ние сме различни Услуги Те ни се довериха Приятели Свържете се с нас Дежа Вужартиер


 Напоследък нов обичай, който се налага в съвременната сватба е хвърлянето на жартиера от младоженеца. В него участват само несемейни младежи и който го хване ще бъде следващия жених. Обичаят е навлязъл от Америка, но вероятно корените му идват от английската традиция, мъжете да хвърлят чорапите си в лицето на жениха, който го уцелел пръв в носа щял да бъде следващият младоженец...


източник:http://www.svatba.bg